Algemene voorwaarden

Wanneer u voor behandeling binnen Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid kiest gaat u akkoord met onze manier van werken en een aantal ons door de wet of zorgverzekeraar opgelegde bepalingen;

 • U draagt zorg voor de correctheid van uw persoonlijke gegevens en informeert ons over eventuele wijzigingen zoals bijvoorbeeld bij verhuizing.
 • U zorgt, in overleg met uw huisarts, voor een correcte verwijsbrief die aan de wettelijke eisen voldoet. De verwijsbrief vermeldt in ieder geval de volgende gegevens:
  • uw persoonlijke gegevens
  • de gegevens van de verwijzer, inclusief agb-code
  • er staat benoemd of u naar de B-GGZ bent verwezen (wij behandelen niet binnen de S-GGZ)
  • Het vermoeden van de DSM stoornis staat benoemd

Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens en verstrekken nooit zonder uw toestemming informatie aan derden. Wij zullen zowel bij aanvang van de behandeling als bij afronding uw huisarts informeren. Bij intake berichten wij omtrent eerste indruk/diagnose en behandelplan. Bij afronding zal de huisarts een kort verslag ontvangen omtrent de behandeling en het bereikte resultaat.

 • In geval van verhindering meldt u zich uiterlijk 24 uur van te voren af, per telefoon (voicemail) of email (info@arnhem-zuid.nl). Niet nagekomen afspraken of afspraken die korter dan 24 uur van te voren zijn afgezegd worden bij u in rekening gebracht (€ 60,00 voor een afspraak van 45 min; € 90,00 voor een afspraak van 90 min.). Deze kosten kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.
  Het secretariaat is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur op 026-370 80 50.
 • De kosten voor behandeling zullen altijd allereerst door de verzekeraar verrekend worden met uw wettelijk eigen risico ad € 385,00. Met de verzekeraars zijn vaste tarieven overeengekomen.
 • Wij zullen u met enige regelmaat vragen vragenlijsten in te vullen omtrent uw welzijn. Hiervoor maken wij gebruik van TelePsy. Deze metingen, zogenaamde ROM metingen, sturen wij door aan de Stichting Benchmark Gezondheidszorg. ROM staat voor routine outcome monitoring. Uw gegevens zijn dan zogenoemd geanonimiseerd en worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.
 • U accepteert dat wij tot diagnose herleidbare gegevens aanleveren aan het DIS van de overheid. DIS staat voor DBC-informatie-systeem (zie beleidsregelen NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), kenmerk NR/CU-537).
  Indien u niet wenst dat de DIS of ROM gegevens worden doorgestuurd kunt u uw psycholoog om een privacy verklaring vragen en deze ondertekenen.
 • Bij onvrede over onze diensten kunt u een gesprek aangaan met uw behandelend psycholoog en/of mevrouw Snellenburg, praktijkhouder en klachtfunctionaris. Indien dat niet kan, of als u alsnog niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met Klacht & Company (www.klachtencompany.nl of 088-234 16 01). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en de zorgverlener naar een oplossing. Mocht dit niet lukken dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

© Praktijk Arnhem-Zuid – Laatst gewijzigd 12/06/2020