Klachtenprocedure


Wanneer u klachten heeft over uw behandelend psycholoog, de praktijk, privacy policy, etc, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog. Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht aan Desiree Snellenburg als praktijkhouder en klachtfunctionaris voorleggen. Indien dat niet kan of wij komen er samen niet uit, neem dan contact op met Klacht & Company (www.klachtencompany.nl of 088 - 234 16 01).

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en de zorgverlener naar een oplossing. Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.