Klachtenprocedure


Wanneer u klachten heeft over uw behandelend psycholoog, de praktijk, privacy policy, etc, bespreek die klachten dan in eerste instantie met uw eigen psycholoog.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u uw klacht aan Desiree Snellenburg als praktijkhouder en klachtfunctionaris voorleggen. Indien dat niet kan of wij komen er samen niet uit, neem dan contact op met het nip@klachtencompany.nl wanneer u een klacht heeft over dhr. R. Schiffers of mevr. D. Snellenburg.