Behandeling


Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid werkt klachtgericht en vanuit het "hier en nu". De huidige situatie en klachten zijn het uitgangspunt van de behandeling. Er wordt verbinding met het verleden gelegd om inzicht te krijgen in het ontstaan en voortbestaan van uw klachten. Afhankelijk van uw hulpvraag en ernst van de problematiek wordt geïnventariseerd in hoeverre het relevant is in te zoomen en te werken met gebeurtenissen uit het verleden.

Wanneer er sprake is van ziekteverzuim werken wij procesgericht. Zo hoeft u zeker niet volledig hersteld te zijn voordat u weer aan het werk gaat.
Indien gewenst kan een consult ook online plaatsvinden. Neemt u hiervoor contact met uw behandelaar op.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
ACT is een nieuwe stroming binnen de psychologie; een nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT richt zich niet zozeer op het verminderen van de psychische klachten, maar met ACT ontwikkelt u nieuwe vaardigheden welke uw persoonlijke veerkracht – de kracht om met uw klachten om te gaan – zullen vergroten. ACT is geschikt voor verschillende psychische problemen en voor het vergroten van het algemeen welbevinden.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen en het doel is flexibeler om te gaan met de problemen die u tegenkomt zodat u kunt blijven investeren in de dingen die belangrijk voor u zijn. Binnen het eerste kernonderdeel (Acceptance) leert u om het zinloze gevecht met vervelende emoties, gedachten en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ontstaat ruimte voor het tweede kernonderdeel (Commitment), namelijk de vrijgekomen aandacht en energie te gebruiken om u (opnieuw) te verbinden met die dingen die het leven voor u ‘waardevol’ maken. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen de grillen van het leven uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop wordt toegenomen.

CGT (cognitieve gedragstherapie)
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandeling die vooral gericht is op het hier en nu en ingezet kan worden om uw klachten te laten afnemen. Samen met de therapeut brengt u in kaart wat u in diverse situaties denkt, voelt en doet. De samenhang tussen deze drie spelen vaak een rol bij het ervaren van klachten en het voorbestaan van klachten. CGT is actief en doelgericht; u gaat uw eigen gedrag en gedachten onderzoeken, uitdagen en aanpassen.

Het kan zijn dat u terecht bent gekomen in een negatieve spiraal van gedachten, gevoelens en gedrag. Stel, u heeft ruzie op uw werk gehad waardoor u onzeker(der) bent geworden over wat uw collega’s van u denken. Uit angst voor afwijzing bent u zich steeds meer terug gaan trekken. U doet minder mee aan sociale activiteiten. Door dit gedrag gaat u er steeds minder bij horen en voelt u zich verdrietig.

Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Het kan zijn dat u ergens anders last van hebt. Maar ook dan kunt u te maken hebben met die negatieve spiraal. Met CGT leert u die te

doorbreken door anders te gaan reageren. CGT leert u via oefening en opdrachten anders te denken en te doen. Dit vermindert uw klachten. CGT geeft u hiermee ook handvatten waarmee u problemen in de toekomst beter aankunt.

CGT is volgens de landelijke richtlijnen vaak de aanbevolen behandeling voor veel psychische klachten.

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
Emdr is van oudsher bedoelt voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, (seksueel) misbruik of een geweldsincident. De meeste mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Anderen ontwikkelen nadien psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen zoals herbelevingen, en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn prikkelbaarheid, onrust, schrik- en vermijdingsreacties.

Tegenwoordig kan emdr ook goed worden toegepast bij andere verlieservaringen zoals verlies van een baan, een geliefde en autonomie. Ook bij een negatief zelfbeeld (bijvoorbeeld na pestervaringen), lichamelijke klachten of bij angsten kan emdr een goede therapievorm zijn.

EMDR is – naast cognitieve gedragstherapie -de aanbevolen therapie bij PTSS.

Schematherapie
Schematherapie heeft als doel ingesleten patronen, die niet voor u werken, te doorbreken. Het wordt toegepast bij onder meer persoonlijkheidsproblematiek, angsten en depressieve stoornissen en wordt vaker ingezet als eerdere therapie, bijvoorbeeld CGT, onvoldoende heeft geholpen. Schema’s in de psychologie zijn de opvattingen, emoties en houdingen over jezelf, anderen en de wereld om u heen. Denk bijvoorbeeld aan schadelijke emotionele overtuigingen of hardnekkige patronen. Deze schema’s kunnen de oorzaak zijn of worden van psychische klachten of kunnen er voor zorgen dat klachten juist blijven bestaan. De disfunctionele schema’s noemen we ook wel valkuilen of ‘een gevoelige snaar’.

Bij schemagerichte therapie leert u bestaande patronen en valkuilen herkennen. U ontwikkelt inzicht in uw emotionele behoeften en gevoelens. Het is een begripvolle therapie, waarbij de therapeut van verschillende therapievormen gebruik maakt. Afhankelijk van waar uw behoeften liggen.

De meeste schema’s ontwikkelen zich in uw jeugd. Ze zijn ontstaan omdat er (meestal onbedoeld) onvoldoende tegemoet is gekomen aan uw basisbehoeften als kind. Dit levert frustratie op en veroorzaakt de psychische klachten. De basisbehoeften van een kind bestaan onder andere uit veiligheid, verbondenheid, autonomie en zelfwaardering.

Bij schematherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende interventies. Deze zijn erop gericht om inzicht te geven in de emotionele behoeftes en gevoelens en om uiteindelijk de niet-helpende patronen te doorbreken.

Aangezien binnen onze praktijk alleen kortdurende behandeling binnen de Basis-GGZ mogen worden gegeven zal meestal geen volledige schematherapeutische behandeling plaats kunnen vinden maar zal de psycholoog onderdelen uit de behandeling aanbieden om u handvaten te bieden waar u ook zelfstandig mee verder kunt werken.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis heeft om uw problemen aan te pakken en uw klachten te verminderen.

Het is een manier van werken die gericht is op het versterken van de autonomie van cliënten, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem. Uw doelen formuleert u samen met de psycholoog al in de eerste gesprekken. De doelen worden voor zover als mogelijk in positieve, concrete en haalbare gedragstermen gesteld. Uw psycholoog helpt u om inzicht te krijgen in wat er in de plaats van het probleem moet komen.

Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Het lijkt erop dat het ook een effectieve werkwijze is. Diverse overzichtsstudies laten positieve effecten van oplossingsgerichte therapie zien.