Medewerkers


Alle psychologen houden zich aan de beroepscode voor psychologen en er wordt voldaan aan de actueel geldende wet- en regelgeving, zoals de WGBO, Wkkgz, en de AVG.

De psychologen beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut bij het kwaliteitsregister GGZ van de overheid. Desgewenst zijn deze op te vragen in de praktijk.

Daarnaast zijn de behandelaars afzonderlijk lid van de diverse beroepsverenigingen voor (GZ)-Psychologen, volgen zij bij- en nascholing en worden zij eens in de vijf jaar gevisiteerd.
Mw. P.D. (Desiree) Snellenburg, GZ-psycholoog

BIG nr. 690.598.938.25

Werkzaam op dinsdag in Duiven, op woensdag, donderdag en vrijdag in Arnhem-Zuid. Gespecialiseerd in begeleiding van oncologie patienten en/of hun naasten, arbeidsgerelateerde problematiek, (onderdelen uit de) schematherapie en EMDR.

Mevr. Snellenburg is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in november 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

Het is mogelijk een geldig en goedgekeurd kwaliteitsstatuut op de praktijk in te zien.

Mevrouw F. (Fareshta) Fazli, GZ-psycholoog

BIG nr. 599.308.956.25

Werkzaam op woensdag in Duiven. Mevrouw Fazli heeft een brede ervaring binnen de Specialistische GGZ en interculturele psychiatrie. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van angst, OCD, depressie, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Bekwaam in het gebruik van verschillende behandeltechnieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie.

Mw. J.M. (Annemarie) van Rijswijck, GZ-psycholoog

BIG nr. 099.142.169.25

werkzaam op woensdag in Arnhem-Zuid en op vrijdag in Duiven. Gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problematiek, EMDR.

Het is mogelijk een geldig en goedgekeurd kwaliteitsstatuut op de praktijk in te zien.

Dhr. R.J.H. (René) Schiffers, GGZ-agoog

Registratie nr: 461047208

Werkzaam op dinsdag in Duiven, op maandag en vrijdag(ochtend) in Arnhem-Zuid. Brede ervaring in de Specialistische GGZ met alle leeftijden vanaf 18 jaar. Bekwaam in het werken met verschillende behandeltechnieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, ACT en Problem Solving Therapy.

Mevr drs. B. (Barbara) Kooijman, GZ psycholoog

Big Nummer: 89912702125

Werkzaam op maandag en dinsdagochtend in Arnhem-Zuid, woensdag en donderdag in Duiven.

Brede ervaring in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ met alle leeftijden. Bekwaam in het werken met verschillende behandeltechnieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR, systeemtherapie en mindfulness.

Het is mogelijk een geldig en goedgekeurd kwaliteitsstatuut op de praktijk in te zien.

Mw. G. (Geeske) Aarntzen, GZ-psycholoog

BIG: 599.206.087.25

Werkzaam op maandag en donderdag in Duiven. Uitgebreide ervaring in de behandeling van angst, trauma- en dwangklachten. Bekwaam in behandeling met EMDR, CGT, ACT en oplossingsgerichte therapie.

Het is mogelijk een geldig en goedgekeurd kwaliteitsstatuut op de praktijk in te zien.

mw. W. (Wilma) Derksen, secretaresse

Werkzaam op maandag, woensdag, vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.