Vergoedingen

Psychologenpraktijk Duiven en Arnhem-Zuid biedt behandeling van psychische klachten en stoornissen in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg. Als u lichte tot milde psychische klachten heeft kunt u naar onze praktijk worden doorverwezen. Dit betekent dat u een verwijsbrief van de huisarts of bijvoorbeeld collega psycholoog nodig heeft om onze behandeling vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. We hebben dan ook een verwijsbrief nodig om u op de wachtlijst te kunnen plaatsen en voor een intake te kunnen uitnodigen.

Berekening kosten
Met ingang van 1 januari 2022 wordt gebruik gemaakt van het Zorgprestatiemodel, opgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De kosten van uw behandeling worden voortaan bepaald door de duur van het consult, het beroep van de zorgverlener en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat de behandelaar het nodig vindt om te overleggen met een collega. Zo ja, dan brengen wij intercollegiaal overleg in rekening.

In de tarieven is ook alle tijd meegenomen die wordt besteed aan administratie en overleg buiten de sessies om. Heeft u een behandelconsult van 60 minuten, dan komt daar gemiddeld 10 tot 15 minuten extra tijd bij voor o.a. overleg, voorbereiding en verslaglegging. Dit brengen we niet in rekening.

Psychologenpraktijk Duiven & Arnhem-Zuid werkt volgens het principe planning = realisatie. Dit betekent dat onze agenda leidend is voor de facturatie. Wettelijk is bepaald dat bij een afwijking van 15 minuten of meer, het tarief wordt aangepast.

De hoogte van de tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).

Voor 2024 hebben wij met alle verzekeraars een contract afgesloten. Dit betekent dat wij maandelijks de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen en wij het volledige bedrag vergoed krijgen. De zorgverzekeraar zal bij u aankloppen voor het eigen risico dat ook voor 2024 weer is vastgesteld op € 385,00 (tenzij u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico). Het eigen risico staat volledig los van de zorg die wij leveren. Dit bedrag bent u altijd kwijt wanneer u ergens op intake of in behandeling gaat.

Annulering afspraak uiterlijk 48 uur van te voren
Indien uw afspraak onverwacht niet door kan gaan vragen we u om minimaal 48 uur van te voren af te zeggen. Dit is kosteloos. U kunt uw afspraak tijdige annuleren via mail (info@arnhem-zuid.nl) of ons te bellen en de voicemail in te spreken (026-3708050). Voor een consult op maandag dient u zich uiterlijk de vrijdag hieraan voorafgaand voor 12:00 uur te hebben afgemeld.

Niet nagekomen afspraken of afspraken die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, worden ongeacht de reden van annulering, bij u in rekening gebracht ad € 75,00. Deze kosten kunt u niet bij de zorgverzekeraar indienen..

Zelf betalen
Soms heeft u last van klachten die te mild zijn om een diagnose te kunnen vaststellen. Dan wordt behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Vanzelfsprekend kunt u wel bij ons terecht voor begeleiding/behandeling maar dan komen de kosten voor eigen rekening.

Een consult (60 minuten geplande tijd) bedraagt m.i.v. 1 juli 2024: € 138,50

Naast het feit dat klachten te mild kunnen zijn om een diagnose vast te kunnen stellen hebben de zorgverzekeraars bepaald dat behandeling voor bepaalde stoornissen niet wordt vergoed. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld relatieproblemen, werk gerelateerde of studieproblemen, rouw, fobieën, slaapstoornissen, aanpassingsstoornissen, levensfase problemen en op zichzelf staand diagnostisch onderzoek zonder verdere behandeling. Ook behandeling voor een dergelijke klacht of stoornis komt dus voor eigen rekening.

Werkgever
Het is ook mogelijk dat uw werkgever de kosten betaalt. U of uw werkgever kan ons om een offerte vragen voor de behandeling van uw klacht of specifiek een aantal sessies. Na de intake kan door ons een offerte worden opgesteld. Na ontvangst van de getekende offerte kunt u worden uitgenodigd voor een intake en de behandeling starten.